עמוס לויתן | 4 הערות על הפוליטי

על הקובץ - אחד מכאן

קצת בדומה לאלתרמן שבחר ליצירתו הפוליטית ”שירי מכות מצרים“ צורה מיתית-בלדית, מסתייע גם מצאלחה בצורות השירה הערבית הקלאסית...

עמוס לויתן | 4 הערות על הפוליטי

 

أطلق الموقع في أكتوبر 2008
______________

عدد زيارات منذ الإطلاق

blogger statistics